Fruits in jelly
Fruitful Mango

Packaging

Product Weight / Volume Code
Fruitful Mango Can 2,7kg 0196-001-002
Fruitful Mango