Contact us Contact us

Contact us

Athens Headquarters

Address:
Aghiou Dimitriou str. 28
Thesis Gialou, Christoupoli, P.O. Box 16, 19004

Spata, Attica, Greece

Tel.: 210 6633662-3

 Fax: 210 6634140

 E-mail: mail@sefcozeelandia.gr

 

Thessaloniki Branch

Address:
Hepirou str. 18
Kalochori, Thessaloniki, 570 09

Tel.:2310 778770

Fax: 2310 778772

E-mail: thess@sefcozeelandia.gr