Πνευματική ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία

Πνευματική ιδιοκτησία

Δικαιώματα χρήσης 

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Με την χρήση του website αποδέχεστε χωρίς περιορισμούς και επιφυλάξεις αυτούς του Όρους και τις Προϋποθέσεις.

 

Πνευματική ιδιοκτησία 

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Sefco Zeelandia και υπάγεται στην σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να κατεβάσετε, να επιδείξετε και να εκτυπώσετε πληροφορίες από αυτή την ιστοσελίδα αποκλειστικά για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Πρέπει να διατηρείτε και να αναπαράγετε κάθε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιέχονται σε πληροφορίες που κατεβάζετε. Δεν μπορείτε να αναδιανείμετε, τροποποιήσετε, μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, επαναστείλετε ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του website για οποιονδήποτε δημόσιο η εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικών αρχείων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Sefco Zeelandia.

H Sefco Zeelandia δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας από ιδιώτες, εκτός εάν οι ιδιώτες παρέχουν αυτά τα στοιχεία εθελοντικά. Για παράδειγμα τέτοιου είδους στοιχεία μπορούν να συλλεχθούν από κατάλληλες φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων. Τέτοιου είδους πληροφορίες, αν και όταν συλλεχθούν, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. 


H Sefco Zeelandia καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο που εμφανίζεται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν επικαιροποιημένο, ακριβές και έγκυρο. Παρ’ όλα αυτά καμία σχετική εγγύηση δεν εκφράζεται. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου είναι πληροφοριακό προς τους χρήστες / επισκέπτες και εναπόκειται στη δική τους διακριτική ευχέρεια να το αξιολογήσουν και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.


Επιπρόσθετα οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όποια στοιχεία αποστέλλονται μέσω του Internet δεν είναι πάντοτε ασφαλή και σε καμία περίπτωση η Sefco Zeelandia δεν αναλαμβάνει την ευθύνη εάν παράλληλοι αναγνώστες ή χρήστες με υψηλό δείκτη γνώσεων περί του Internet και των επικοινωνιών καταγράψουν και χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά για ίδιο όφελος.

 

Αλλαγή όρων 

Η Sefco Zeelandia διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνοντας το παρόν κείμενο.