Νέα Νέα

Η Sefco
Zeelandia Best Workplace
στην Ελλάδα

Έχοντας πάντα στο επίκεντρο όλων των λειτουργιών της τον άνθρωπο και γνωρίζοντας ότι μια σύγχρονη επιτυχημένη επιχείρηση οφείλει την επιτυχία της κυρίως στο προσωπικό της, η Sefco Zeelandia δεν σταματά να εστιάζει και να επενδύει στους ανθρώπους της,

 στηρίζοντας κάθε μορφή επικοινωνίας και εκπαίδευσης που θα το βοηθήσει να γίνει ακόμα πιο παραγωγικό και αποτελεσματικό, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία σε όλες τις καθημερινές της λειτουργίες. Στο πλαίσιο αυτό, και συνεχίζοντας να επενδύει όλο και περισσότερο στους ανθρώπους της, η Sefco Zeelandia συμμετείχε για τρίτη φορά στην έρευνα της  Great Place to Work® Hellas για την ανάδειξη των επιχειρήσεων με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα για το 2021-2022, στην κατηγορία για τις καλύτερες εταιρείες μεσαίου μεγέθους με 50 έως 250 εργαζόμενους, όπου κατάφερε να ξεχωρίσει και να βραβευτεί με τον τίτλο του Best Workplace. Η Sefco Zeelandia εξελίσσεται συνεχώς αναζητώντας νέους τρόπους για τη βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας των ανθρώπων της και την εδραίωση της ισχυρής εργασιακής κουλτούρας για τα πολλά επόμενα χρόνια.

Η Sefco Zeelandia Best Workplace στην Ελλάδα