Νέα Νέα

Η Sefco
Zeelandia συμμετείχε στο
Smart Factory Conference

Η Sefco Zeelandia στην αιχμή των εξελίξεων

Η Sefco Zeelandia ακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας συμμετείχε σαν case study στο «Smart Factory Conference», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου από την Boussias Communications, με διεθνείς ομιλητές από πανεπιστημιακούς φορείς, αλλά και από το σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον. Το συνέδριο ξεχώρισε για το υψηλό επίπεδο των ομιλητών και το πλούσιο περιεχόμενό του, καταδεικνύοντας την αξία, τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0) στην αλυσίδα αξίας των βιομηχανιών.

Ο κ. Βασίλης Βρίνιος, διευθυντής του εργοστασίου της Sefco Zeelandia, παρουσίασε το υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης που χρησιμοποιεί η εταιρεία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Έχοντας άμεση πρόσβαση στις καταγραφές των δεδομένων της παραγωγής επιτυγχάνεται η συνολική αποτύπωση των ενεργειών που έχουν λάβει χώρα, με αποτέλεσμα πιο ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, καθώς και ελαχιστοποίηση των λαθών.

Διεθνείς ομιλητές άκουσαν με προσοχή πώς η τεχνολογία βρίσκει εφαρμογή σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, που αποτελεί πρότυπο μοντέλο στον ευρωπαϊκό χώρο από το 2017, πληρώντας όλους τους όρους και τις προδιαγραφές που μας οδηγούν στο μέλλον της αυτοματοποίησης.

Η Sefco Zeelandia συμμετείχε στο Smart Factory Conference