Νέα Νέα

Πιστοποιητικό Δενδροφύτευσης
για τη
Sefco Zeelandia

Με χαρά ανακοινώνουμε το Πιστοποιητικό Δενδροφύτευσης που λάβαμε από τον μη κερδοσκοπικό, περιβαλλοντικό και ανθρωπιστικό οργανισμό we4all, για την αξιοποίηση των υπηρεσιών της εταιρείας Bold Logistics.

Για την εξυπηρέτηση των πελατών μας στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα φορτηγά μας δεν μπορούν να προσεγγίσουν λόγω περιορισμένου χώρου, συνεργαζόμαστε με την εταιρεία BOLD. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή "πράσινη" μεταφορική εταιρεία με 100% ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία φορτίζονται αποκλειστικά από ΑΠΕ. Στην προσπάθεια θεραπείας του πλανήτη μας η BOLD σε συνεργασία με την we4all προχώρησαν σε δενδροφύτευση για λογαριασμό της Sefco Zeelandia.

Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει την κοινή μας δέσμευση για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας την κοινότητά μας και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την BOLD και προσβλέπουμε σε περισσότερες κοινές πρωτοβουλίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Πιστοποιητικό Δενδροφύτευσης για τη Sefco Zeelandia