Νέα

Είμαστε εδώ για εσάς

Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε επιπλέον (των ήδη υψηλών) μέτρα υγιεινής, υγείας και ασφάλειας στα εργοστάσια παραγωγής, στις αποθήκες στη διανομή και τα γραφεία μας.

Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε επιπλέον (των ήδη υψηλών) μέτρα υγιεινής, υγείας και ασφάλειας στα εργοστάσια παραγωγής, στις αποθήκες στη διανομή και τα γραφεία μας. Παρέχουμε συνεχή καθοδήγηση στους ανθρώπους μας όσον αφορά τις καθημερινές τους συνήθειες για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της μόλυνσης και έχουμε λάβει επιπλέον προληπτικά μέτρα σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Με πλήρες σχέδιο εφοδιασμού πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, με αύξηση των αποθεμάτων σε πιο κρίσιμα είδη και με προσαρμογή των παραγωγικών μας δραστηριοτήτων, φροντίζουμε για την επάρκεια και τη δυνατότητα έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων μας.  Αυτή είναι η προτεραιότητα και η ευθύνη μας.

Είμαστε εδώ για εσάς