Συνταγές

Manna Active Gold

Ταξινόμηση σε

Προζυμένια βάση 

Με ενεργούς ζυμομύκητες αυθεντικού προζυμιού.

Προζυμένιο ψωμί

Με άμεση αρτοποιητική διαδικασία.